VULCAN
Wyższe kwalifikacje - szansą dla Ciebie!
Aktualności
Zakończyliśmy realizację projektu!
Zakończyliśmy  realizację  projektu „Wyższe  kwalifikacje  –  szansą dla Ciebie!...
data publikacji: 2010-11-29
Zapytanie ofertowe ws. ewaluacji
Uprzejmie zapraszamy do składania ofert na realizację usługi ewaluacji. Aby pobrać zapytanie...
data publikacji: 2009-11-27
O projekcie
Zapraszamy na bezpłatne szkolenia z zakresu wykorzystania przez pracowników oświaty w województwie mazowieckim technologii informacyjnych i komunikacyjnych (TIK), w obszarze dydaktyki oraz zarządzania organizacyjnego i finansowego placówkami oświatowymi.
Rekrutacja
Uwaga: Zakończyliśmy realizację projektu!

 
Podstawowym założeniem projektu było umożliwienie wewnętrznej integracji regionu poprzez wyrównanie szans rozwoju mieszkańców województwa mazowieckiego (poza Warszawą).

W szkoleniach mogli wziąć udział: pracownicy jednostek oświatowych (szkół i przedszkoli) oraz ich organów prowadzących (JST) funkcjonujących na terenie województwa mazowieckiego, z pominięciem miasta stołecznego Warszawy.
Terminy szkoleń
Szkolenia były realizowane na terenie województwa mazowieckiego od
stycznia do października 2010 r.
 
Konkretne miejsca i szczegółowe terminy szkoleń były ustalane na podstawie kolejności zgłoszeń i miejsca zatrudnienia zgłaszających się osób.
Efekty szkoleń

Uczestnicy poznają szerokie możliwości wykorzystywania technologii informacyjnych i komunikacyjnych do usprawniania i podnoszenia efektywności pracy dydaktycznej, administracyjnej i związanej z zarządzaniem oświatą.

Dla pracowników jednostek oświatowych udział w szkoleniach może stanowić sposób realizacji obowiązków wynikających z Karty Nauczyciela.

2024-06-11 © VULCAN sp. z o.o. :: Wyższe kwalifikacje - szansą dla Ciebie! - Województwo Mazowieckie :: Projekt i wykonanie BerMar multimedia
UE
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego www.efs.gov.pl