VULCAN
Wyższe kwalifikacje - szansą dla Ciebie!
Tylko z kategorii
Pozostałe
Zakończyliśmy realizację projektu!

Zakończyliśmy  realizację  projektu „Wyższe  kwalifikacje  –  szansą dla Ciebie! Kursy doskonalące dla nauczycieli i pracowników administracji oświatowej”. Celem projektu było: podniesienie kwalifikacji pracowników oświaty w woj. mazowieckim poprzez realizację kursów doskonalących umiejętności z zakresu wykorzystywania technik informacyjnych i komunikacyjnych w obszarze dydaktyki, zarządzania organizacyjnego i finansowego placówkami oświatowymi.

W projekcie wzięło udział 478 pracowników oświaty woj. mazowieckiego, dla których zrealizowano 1384 godzin szkoleniowych w ramach 47 edycji szkoleń. Szkolenia były organizowane na terenie woj. mazowieckiego w 12 różnych lokalizacjach, zależnych od miejsca zatrudnienia zgłaszających się na szkolenie.

Z satysfakcją zauważamy, że uczestnicy szkoleń oceniają bardzo wysoko jakość ich realizacji. W ankiecie badającej poziom zadowolenia uczestników z poszczególnych aspektów szkolenia, jak: poziom wiedzy wykładowcy i sposób prowadzenia przez niego szkolenia, przygotowanie sali szkoleniowej oraz atrakcyjność materiałów szkoleniowych, a także przydatność zdobytych umiejętności i wiedzy, uczestnicy wskazali ocenę 5 lub 6 na 6-stopniowej skali.

Uczestnicy projektu zostali objęci kilkuetapowym badaniem ewaluacyjnym, weryfikującym poziom realizacji założonych rezultatów projektu. Z przyjemnością konstatujemy, że założone wskaźniki rezultatów zostały osiągnięte:

  • aż 95% wszystkich uczestników projektu odnotowało wzrost umiejętności korzystania z nowoczesnych technik informacyjnych i komunikacyjnych
  • aż 89% wszystkich uczestników projektu upatruje w zdobytych przez siebie umiejętnościach i wiedzy szansę na poprawę jakości zarządzania pod względem organizacyjnym i finansowym na poziomie lokalnym
  • aż 91% wszystkich uczestników projektu zadeklarowało wzrost umiejętności komunikacyjnych poprzez Internet i wyszukiwania oraz przetwarzania informacji uzyskanych tą drogą,
  • aż 97%uczestników projektu podniosło swoją motywację do podnoszenia kwalifikacji – kontynuowania kształcenia w pokrewnych do realizowanych w ramach projektu zakresach tematycznych.

Serdecznie dziękujemy wszystkim uczestnikom projektu za postawę pełną zaangażowania w poszerzanie swoich kompetencji , która znacząco przyczyniła się do zakończenia projektu z sukcesem. 


 

DATA PUBLIKACJI: 2010-11-29 + Pozostałe aktualności
» Start » Drukuj
2024-06-11 © VULCAN sp. z o.o. :: Wyższe kwalifikacje - szansą dla Ciebie! - Województwo Mazowieckie :: Projekt i wykonanie BerMar multimedia
UE
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego www.efs.gov.pl