VULCAN
Wyższe kwalifikacje - szansą dla Ciebie!
Efekty szkoleń

Uczestnicy poznają szerokie możliwości wykorzystywania technologii informacyjnych i komunikacyjnych do usprawniania i podnoszenia efektywności pracy dydaktycznej, administracyjnej i związanej z zarządzaniem oświatą.

Dla pracowników jednostek oświatowych udział w szkoleniach może stanowić sposób realizacji obowiązków wynikających z Karty Nauczyciela, związanych z doskonaleniem zawodowym oraz podnoszeniem poziomu dydaktycznego i wychowawczego szkoły. 

Dla pracowników organów zarządzających oświatą na poziomie JST – będzie sposobem podniesienia swoich umiejętności, efektywności pracy, a przez to jakości usług edukacyjnych w regionie.

Po zakończeniu szkolenia wszyscy jego uczestnicy otrzymują imienne zaświadczenie o ukończeniu szkolenia.
DATA AKTUALIZACJI: 2010-01-04
» Start » Drukuj
2024-06-11 © VULCAN sp. z o.o. :: Wyższe kwalifikacje - szansą dla Ciebie! - Województwo Mazowieckie :: Projekt i wykonanie BerMar multimedia
UE
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego www.efs.gov.pl