Terminy i miejsca szkoleń
Uwaga: Zakończyliśmy realizację projektu!

 
Procedura ustalania miejsc i terminów szkoleń

Szkolenia będą realizowane na terenie województwa mazowieckiego od stycznia do końca października 2010 r. Konkretne miejsca i szczegółowe terminy szkoleń są ustalane na podstawie: 
  • kolejności zgłoszeń i miejsca zatrudnienia zgłaszających się osób, przy jednoczesnym uwzględnieniu limitu miejsc na poszczególne rodzaje szkoleń,
  • preferowanego przez zgłaszających się terminu szkolenia (wskazujecie go Państwo w formularzu zgłoszenia na szkolenie),
  • miejsca zatrudnienia zgłaszających się – szkolenie będzie lokalizowane w stosunkowo niewielkiej odległości od miejsca zatrudnienia jego uczestników.

Kiedy należy zgłosić się na szkolenie?

Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc o udziale w szkoleniu decyduje kolejność zgłoszeń, dlatego już teraz warto zgłosić chęć uczestnictwa. Im wcześniej zgłoszenie zostanie wysłane, tym większa szansa na zakwalifikowanie się na wybrany rodzaj szkolenia.
DATA AKTUALIZACJI: 2010-12-30